Archiwum dla 2019

poniedziałek 30/12/2019

Prowadzenie prac w okresie świątecznym

Zgodnie z przedstawionym tygodniowym planem robót Wykonawca nie prowadził robót drogowych, z wyjątkiem zimowego utrzymania dróg oraz utrzymania organizacji ruchu.

Czytaj więcej
poniedziałek 23/12/2019

Plan robót w okresie świątecznym

Zgodnie z przedstawionym tygodniowym planem robót Wykonawca poinformował, że  okresie świątecznym w dniach 23.12.2019-29.01.2019 nie będą prowadzone roboty, z wyjątkiem robót mostowych i branżowych w dniu […]

Czytaj więcej
wtorek 17/12/2019

Rada Techniczna nr 22

W dniu 17.12.2019r. o godzinie 11:00  w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, przy ul. Wojciecha Kossaka 14, odbyła się Rada Techniczna nr 22. Tematem RT było […]

Czytaj więcej
środa 11/12/2019

Rada Budowy nr 25

W dniu 10.12.2019 r. o godz. 12:00 w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, przy ul. Wojciecha Kossaka 14, odbyła się Rada Budowy nr 25, której tematem […]

Czytaj więcej
wtorek 03/12/2019

Rada Techniczna nr 21

W dniu 03.12.2019r. o godzinie 11:00  w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, przy ul. Wojciecha Kossaka 14, odbyła się Rada Techniczna nr 21. Tematem RT było […]

Czytaj więcej
piątek 29/11/2019

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego na Placu Budowy

W piątek 29 listopada 2019r. Premier Mateusz Morawiecki wraz z Ministrem Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim oraz przedstawicielami GDDKiA o. Białystok zwiedził teren budowy drogi ekspresowej S-61 […]

Czytaj więcej
czwartek 21/11/2019

Rada Techniczna nr 19

W dniu 19.11.2019r. o godzinie 10:30  w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, przy ul. Wojciecha Kossaka 14, odbyła się Rada Techniczna nr 19. Tematem RT było […]

Czytaj więcej
piątek 15/11/2019

Wizyta studyjna dla dziennikarzy na budowie

W dniu 14.11.2019 r.  przedstawiciele lokalnej prasy mieli okazję zapoznać się z postępem prac przy budowie drogi ekspresowej  S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) […]

Czytaj więcej
środa 06/11/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca kontynuuje roboty drogowe związane z wycinką drzew wraz z karczowaniem, wykonaniem wykopów oraz nasypów, wymianą gruntów, usunięciem śmieci i układaniem przepustów. Jednocześnie trwają roboty mostowe […]

Czytaj więcej
środa 30/10/2019

Rada Techniczna nr 17

W dniu 29.10.2019r.   w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, przy ul. Wojciecha Kossaka 14, odbyła się Rada Techniczna nr 17. Tematem RT było omówienie postępu prac […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/