Archiwum dla wrzesień, 2019

środa 25/09/2019

Rada Techniczna nr 13

W dniu 25 września w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, odbyła się Rada Techniczna nr 13, której tematem był postęp prac projektowych oraz robót budowlanych i […]

Czytaj więcej
środa 25/09/2019

Prace realizowane na budowie

Trwają prace przygotowawcze: odhumusowanie, wykonanie nasypów oraz bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna.

Czytaj więcej
czwartek 19/09/2019

Prace realizowane na budowie

Wykonawca kontynuuje roboty drogowe związane z wycinką drzew wraz z karczowaniem.

Czytaj więcej
środa 11/09/2019

Rada Budowy nr 22

W dniu 11.09.2019 r. o godz. 8:00 w siedzibie GDDKiA w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 22, której tematem był postęp prac projektowych w miesiącu sierpniu […]

Czytaj więcej
środa 11/09/2019

Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze

Trwają prace przygotowawcze geodezyjne, obliczeniowo – kameralne, nadzór przyrodniczy oraz nadzór saperski na długości całego odcinka. Jednocześnie prowadzony jest szereg robót drogowych, w tym rozbiórka ogrodzeń, wycinka drzew […]

Czytaj więcej
środa 04/09/2019

Przekazanie Placu Budowy

Dnia 03.09.2019 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy Robót plac budowy dla inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka […]

Czytaj więcej
środa 04/09/2019

Uzyskanie Decyzji ZRID

Dnia 30.08.2019 r. Wojewoda Podlaski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/