S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

środa 30/10/2019

Rada Techniczna nr 17

W dniu 29.10.2019r.   w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, przy ul. Wojciecha Kossaka 14, odbyła się Rada Techniczna nr 17. Tematem RT było omówienie postępu prac […]

Czytaj więcej
środa 23/10/2019

Postęp prac na budowie

Wykonawca kontynuuje roboty drogowe związane z wycinką drzew wraz z karczowaniem, odhumusowaniem, wykonaniem wykopów oraz nasypów, wymianą gruntów i układaniem przepustów. Jednocześnie trwają roboty mostowe na […]

Czytaj więcej
środa 16/10/2019

Prace realizowane na budowie

Wykonawca kontynuuje roboty drogowe związane z wycinką drzew wraz z karczowaniem, odhumusowaniem, wykonaniem wykopów oraz nasypów, wymianą gruntów i układaniem przepustów.

Czytaj więcej
wtorek 08/10/2019

Rada Techniczna nr 15

W dniu 08.10.2019r.  o godz. 11:30 w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, przy ul. Wojciecha Kossaka 14, odbyła się Rada Techniczna nr 15. Tematem RT było omówienie […]

Czytaj więcej
wtorek 01/10/2019

Rada Techniczna nr 14

W dniu 1/10/2019r. o godz. 11:30 w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, przy ul. Wojciecha Kossaka 14, odbyła się Rada Techniczna nr 14. Tematem RT było […]

Czytaj więcej
środa 25/09/2019

Rada Techniczna nr 13

W dniu 25 września w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, odbyła się Rada Techniczna nr 13, której tematem był postęp prac projektowych oraz robót budowlanych i […]

Czytaj więcej
środa 25/09/2019

Prace realizowane na budowie

Trwają prace przygotowawcze: odhumusowanie, wykonanie nasypów oraz bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna.

Czytaj więcej
czwartek 19/09/2019

Prace realizowane na budowie

Wykonawca kontynuuje roboty drogowe związane z wycinką drzew wraz z karczowaniem.

Czytaj więcej
środa 11/09/2019

Rada Budowy nr 22

W dniu 11.09.2019 r. o godz. 8:00 w siedzibie GDDKiA w Białymstoku odbyła się Rada Budowy nr 22, której tematem był postęp prac projektowych w miesiącu sierpniu […]

Czytaj więcej
środa 11/09/2019

Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze

Trwają prace przygotowawcze geodezyjne, obliczeniowo – kameralne, nadzór przyrodniczy oraz nadzór saperski na długości całego odcinka. Jednocześnie prowadzony jest szereg robót drogowych, w tym rozbiórka ogrodzeń, wycinka drzew […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/