S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

poniedziałek 25/05/2020

Przekazanie protokołu z Rady Technicznej nr 33

W dniu 25.05.2020 r. Biuro Inżyniera przekazało Zamawiającemu Protokół z Rady Technicznej nr 33, która odbyła się 20.05.2020 r. o godz. 13:00 w Biurze Inżyniera Kontraktu […]

Czytaj więcej
środa 20/05/2020

Rada Techniczna nr 33

W dniu 20.05.2020 r. o godzinie 13:00  w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, przy ul. Wojciecha Kossaka 14, odbyła się Rada Techniczna nr 33. Tematem RT […]

Czytaj więcej
wtorek 12/05/2020

Rada Budowy nr 30

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19 oraz zaleceń Kierownika Projektu, biuro inżyniera przekazało Zamawiającemu Protokół z Rady […]

Czytaj więcej
wtorek 05/05/2020

Rada Techniczna nr 32

W dniu 04.05.2020 r. o godzinie 9:00  w Biurze Inżyniera Kontraktu w Stawiskach, przy ul. Wojciecha Kossaka 14, odbyła się Rada Techniczna nr 32. Tematem RT […]

Czytaj więcej
czwartek 30/04/2020

Przekazanie Protokołu z Rady Technicznej nr 31

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19 oraz zaleceń Kierownika Projektu, biuro inżyniera przekazało Zamawiającemu Protokół z Rady […]

Czytaj więcej
piątek 24/04/2020

Broszura informacyjna

W dniu 20.04.2020 r. Zamawiający zaakceptował projekt broszury informacyjnej dla kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) […]

Czytaj więcej
czwartek 16/04/2020

Przekazanie Protokołu z Rady Budowy nr 29

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19 oraz zaleceń Kierownika Projektu, biuro inżyniera przekazało Zamawiającemu Protokół z Rady […]

Czytaj więcej
wtorek 07/04/2020

Rada Budowy nr 29

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19 oraz zaleceń Kierownika Projektu, biuro inżyniera informuje, iż posiedzenie Rady Budowy […]

Czytaj więcej
poniedziałek 30/03/2020

Przekazanie Sprawozdania z postępu prac

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19 oraz zaleceń Kierownika Projektu, biuro inżyniera przekazało Zamawiającemu Sprawozdanie z postępu […]

Czytaj więcej
środa 18/03/2020

Rada techniczna nr 30 – odwołanie spotkania

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, biuro inżyniera uprzejmie informuje, że Rada Techniczna nr 30 zaplanowana na […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/