Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >

Wizualizacje

WD-28

 

MS/PZDs-1

 

WS-2

 

WD-9

 

PZDs-24

 

MS/PZDs -26

 

MS/PZDs -29

 

PZGd – 36

 

MD/PZDs-1

 

PZDd-16

 

MD/PZDs-17

 

MD/PZDs -19

 

WD-35

 

WS-33

 

WS-25

 

WD-18

 

WD-40

 

 

MS/PZDs-1 MS/PZDs -26 MS/PZDs -29 PZGd-36 MD/PZDs-1 PZDd-16 MD/PZDs-17
MD/PZDs -19 WS-2 WD-9 WD-18 WS-25 WD-28 WS-33
WD-35 WD-40

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/