Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
czwartek 15/03/2018

02.09.2019 – 08.09.2019

W dniach 02.09.2019 – 08.09.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Lokalizacja (obiekt, km, strona) Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)
cały odcinek Prace przygotowawcze geodezyjne, obliczeniowo – kameralne (opracowanie operatu z pomiaru stanu zero; pomiar sytuacyjny osnowy realizacyjnej; tyczenie osi trasy głównej DK61 i S61); nadzór przyrodniczy; nadzór saperski; roboty przygotowawcze branży sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej.
P/PZM-7/DK61/6 Prace przygotowawcze
PZDs-16/DK61/6 Prace przygotowawcze
WD-18/S61/6 Prace przygotowawcze
MD/PZDs-17/DK61/6 Prace przygotowawcze
MD/PZDs-19/DK61/6 Prace przygotowawcze
DK61 Rozbiórka ogrodzeń
S61 Wycinka drzew i krzewów
S61 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót
DP 1828B

DK-61 184+600-185+100 (istniejący km)

DK-61 186+000-186+450 (istniejący km)

Wprowadzenie Tymczasowych Organizacji Ruchu
związanych z wycinką drzew w pasie drogowym na wskazanych odcinkach

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/