Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 14/11/2019

04.11.2019-10.11.2019

W dniach 04.11.2019-10.11.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Sekcja/
Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy  

ROBOTY DROGOWE

 
cała budowa Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 4 000,00 4 000,00 100%
cała budowa Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha 5,00 5,00 100%
przepusty DK61 odc. 2 ułożenie przepustów pod zjazdami m 76,83 131,77 172%
przepusty P/DK61-odc.3/2+103,5 Przepusty z rur PEHD Ø80cm m 12,08 12,08 100%
przepusty DK61 odc. 3 ułożenie przepustów pod zjazdami m 37,12 NIEPLANOWANE
w. konstrukcyjne DP1863B Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 400,00 600,00 150%
w. konstrukcyjne DK61 odc. 2 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 500,00 537,00 107%
w. konstrukcyjne DP1863B Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2 6 500,00 4 629,00 71%
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 500,00 408,00 82%
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2 15 000,00 7 000,00 47%
w. konstrukcyjne S61 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 CNR m2 900,00 1 500,00 167%
w. konstrukcyjne S61 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3 350,00 NIEPLANOWANE
I DK61 odc.2 Górna Warstwa Nasypu m3 2 000,00 2 200,00 110%
I DK61 odc.2 Nasyp m3 500,00 600,00 120%
I DP1863B Wykop m3 500,00 900,00 180%
I S61 km 0+000 – 1+300 Wykop m3 5 000,00 5 100,00 102%
I S61 km 1+500 – 2+500 Nasyp m3 5 000,00 4 800,00 96%
II S61 km 6+500 – 7+000 Wykop m3 5 000,00 6 800,00 136%
II S61 km 7+265 – 7+460L Wykop m3 1 200,00 1 200,00 100%
II DG 104183 B Nasyp m3 1 200,00 1 200,00 100%
II DK61 odc.3 Wymiana gruntu – obszar 12 m3 3 000,00 3 000,00 100%
II S-61 Wymiana gruntu – obszar 6 m3 3 500,00 1 000,00 29%
II DK61 odc.3 Wykop m3 4 500,00 4 600,00 102%
II DK61 odc.3 Nasyp m3 3 000,00 2 200,00 73%
II S61 km 10+000 – 10+260 L Nasyp m3 3 200,00 4 200,00 131%
II Zbiornik PR-09 Odhumusowanie m3 1 000,00 1 000,00 100%
II Zbiornik PR-09 Wykop m3 1 500,00 1 500,00 100%
II DK-61odc.3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2 3 000,00 3 225,00 108%
II S61 km 4+850 – 4+950 SL Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego m2 2 300,00 2 300,00 100%
II S61 km 4+850 – 4+950 SL Rozbiórka krawężników mb 250,00 NIEPLANOWANE
II S61 km 10+200-10+260 SL Rozbiórka płytek chodnikowych m2 90,00 NIEPLANOWANE
II DK61 odc.3 Górna Warstwa Nasypu m3 550,00 NIEPLANOWANE
II S-61 9+790-10+000 L Wykop m3 2 300,00 NIEPLANOWANE
II DK-61 odc. 3 0+000-0+280 Odhumusowanie m3 600,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 14+050 – 14+200 Wykop m3 800,00 4 200,00 525%
III S61 km 15+600 – 16+050 Wykop m3 4 500,00 3 050,00 68%
III S61 km 12+000 – 12+500 Nasyp m3 2 000,00 2 950,00 148%
III S61 km 15+000 – 15+300 Nasyp m3 4 500,00 3 050,00 68%
III S61 km 15+300 – 15+400 Wymiana gruntu m3 2 500,00 3 300,00 132%
III DK61 odc. 3 Nasyp m3 2 000,00 2 950,00 148%
III DK61 odc. 3 Wykop m3 2 000,00 5 900,00 295%
III S61 km 10+760 L Rozbiórka budynków gospodarczych o konstrukcji murowanej szt. 2,00 1,50 75%

ROBOTY MOSTOWE

 
PRZEPUST P/PZM-8/S61 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 180,00 180,00 100%
PRZEPUST P/PZM-8/S61 Ława z betonu B10 (C8/10) m3 12,50 12,50 100%
PRZEPUST P/PZM-8/S61 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 1,50 1,50 100%
PRZEPUST P/PZM-8/S61 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 35,00 25,00 71%
PRZEPUST P/PZM-8/S61 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 213,00 NIEPLANOWANE
PRZEPUST P/PZM-1/Dw1P Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 737,00 737,00 100%
PRZEPUST P/PZM-1/Dw1P Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 101,00 101,00 100%
PRZEPUST P/PZM-7/DK-61 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) m 11,55 NIEPLANOWANE
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – filary kg 509,10 509,10 100%
I WD-17 Beton filarów B45 (C35/45) – przygotowanie do betonowania – szalowanie WYKONANO
I WD-17 Beton filarów B45 (C35/45) m3 20,00 20,00 100%
I WD-17 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – przygotowanie do betonowania- szalowanie korpusu W TRAKCIE
I WD-17 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 95,00 231,06 243%
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 6 604,70 NIEPLANOWANE
I WD-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 125,95 NIEPLANOWANE
I WD-18 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 50,00 50,00 100%
I WD-18 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 45,00 50,00 111%
I WD-18 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T – przygotowywanie do betonowania – montaż podparcia poprzecznic W TRAKCIE
I WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – przygotowanie do betonowania – szalowanie skrzydeł W TRAKCIE
I WD-18 Łożyska elastomerowe szt 6,00 0%
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 6 627,90 NIEPLANOWANE
I WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 24,00 NIEPLANOWANE
I PZDd-16 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – płyta – przygotowanie do betonowania – szalowanie W TRAKCIE
I PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 801,27 801,27 100%
I PZDd-16 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 18,00 18,00 100%
II MD/PZDs-19 Wykonanie ustroju z blachy falistej m2 44,07 44,07 100%
II MD/PZDs-19 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2 16,00 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-19 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 32,00 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-19 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3 32,00 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-17 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 450,00 120,00 27%
II MD/PZDs-17 Beton kap B35 (C30/37) – wieniec i zamki m3 7,50 3,50 47%
II MD/PZDs-17 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2 90,20 150,00 166%
III WS-38 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 27,00 27,00 100%
III WS-38 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 8 370,50 21 775,10 260%
III WS-38 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 105,00 105,00 100%
III WS-38 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 270,00 NIEPLANOWANE
III WD-40 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 105,00 110,00 105%
III WD-40 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 27,00 13,00 48% Opóźnienie spowodowane wystąpieniem wód gruntowych
III WD-40 Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM kpl 1,00 1,00 100%
III WD-40 Odwodnienie NIEPLANOWANE
III WS-33 Wykonanie ustroju z blachy falistej m2 54,71 246,86 451%

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/