Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 15/10/2019

07.10.2019-13.10.2019

W dniach 07.10.2019-13.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Sekcja/
Obiekt

Lokalizacja

Opis robót

j.m.

Planowana ilość

Wykonana ilość

% wykonania w stosunku do planu

ROBOTY DROGOWE

cała budowa Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 200 370 185%
cała budowa Wycinka krzewów wraz z karczowniem ha 0,1 0,1 100%
Przepust DP1863B Ułożenie przepustów HDPE fi800 – 1 szt. m 17 17 100%
Przepust DK61 odc.3 Ułożenie przepustów HDPE fi800- 1 szt. m 17,25 17,25 100%
Przepust DK61 odc.3 Ułożenie przepustów HDPE fi800 – 3 szt. m 48,52 18,52 38%
Przepust DK61 odc.3 Ułożenie przepustów pod zjazdami – 3 szt. m 53,1 87,09 164%
I DK61 odc.2 Wykop m3 3000 4200 140%
I DK61 odc.2 Nasyp m3 4000 4900 123%
I DK61 odc.2 GWN m3 2500 500 20%
I DG1863B Wykop m3 800 800 100%
I MOP „Zabiele Zachód” Wykop m3 4500 8000 178%
I S61 km 1+500 – 2+399 Nasyp m2 3000 3700 123%
I DG1863B Wymiana gruntu (obszar 2) m3 3000 NIEPLANOWANE
II DK61 odc.2 Odhumusowanie m3 1200 800 67%
II S61 6+500-7+000 Wykop m3 900 1200 133%
II DK61 odc.2 Nasyp m3 2000 3700 185%
II DK61 odc.2 Wykop m3 4000 4700 118%
II S61 4+044 -5+200 Nasyp m3 2000 1000 50%
II DK61 odc.3 Nasyp m3 1400 1450 104%
II DK61 odc.3 Wykop m3 300 250 83%
II DK 61 odc.3 Wymiana gruntu (obszar 12) m3 1500 2200 147%
II DJ 6P Wykop m3 300 0 0%
II DJ 6P Odhumusowanie m3 1000 NIEPLANOWANE
II S61 8+000 – 8+200 Wykop m3 1700 NIEPLANOWANE
II DG104183B Nasyp m3 700 NIEPLANOWANE
III S61 14+600 – 14+750 Wykop m3 4750 2750 58%
III S61 14+975 – 15+150 Nasyp m3 5500 700 13%
III S61 15+650 – 15+800 Wykop m3 5500 700 13%
III DK61 odc.3 Nasyp m3 2500 2200 88%
III DK61 odc.3 Wykop m3 2500 3450 138%
III S61 15-300 – 15+407 Wymiana gruntu (obszar 27) m3 2350 NIEPLANOWANE
III S-61 11+275 – 11+450 Nasyp m3 750 NIEPLANOWANE
III S-61 12+300 – 12+500 Nasyp m3 500 NIEPLANOWANE
III S61 15+850 – 16+200 Odhumusowanie m3 850 NIEPLANOWANE

ROBOTY MOSTOWE

Przepust P/PZM-1/Dw1P/6 Przygotowanie do betowania – szalowanie
Przepust P/PZM-1/Dw1P/6 Ława z betonu B10 (C8/10) m3 15,35 15,35 100%
Przepust P/PZM-1/Dw1P/6 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) m3 1,76 1,76 100%
Przepust P/PZM-1/Dw1P/6 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 63,46 53,94 85%
Przepust P/PZM-7 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone 23,00 23,00 100%
Przepust PZŁ-22/DK61-odc. 3/6 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 103,97 103,97 100%
Przepust PZŁ-22/DK61-odc. 3/6 Przygotowanie do betonowania – szalowanie wlotu/wylotu
Przepust PZŁ-22/DK61-odc. 3/6 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3 1,00 1,00 100%
Przepust P-24/DK-61 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 250 NIEPLANOWANE
Przepust P-24/DK-61 Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3 22,5 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-7 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 830,79 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-7 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) m 77 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-7 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 23 NIEPLANOWANE
I PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 21616,00 18373,60 85%
I PZDd-16 Przygotowanie do betonowania – szalowanie podpór
I WD-17 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 2078,00 1870,20 90%
I WD-17 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 36,00 13,50 38%
I WD-18 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 7,00 7,00 100%
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 10097,95 9593,05 95%
I WD-18 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 198,00 123,00 62%
II MD/PZDs-17 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 593,50 593,50 100%
II MD/PZDs-17 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 16,00 16,00 100%
III WS-33 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 372,10 353,49 95%
III WS-33 Wym. grun. pod fund. na grunt niespoisty z wykopem m3 200,45 130,00 65%
III WS-33 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 14,00 14,00 100%
III WS-33 Zbrojenie fundamentu P1 kg 5883,5 NIEPLANOWANE

ROBOTY BRANŻOWE

S61 2+700 – 3+600 przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 kpl 0,1 0,1 100%
S61 2+270 przebudowa kolizji teletechnicznej T-6 kpl 0,1 0,1 100%
S61 7+500 przebudowa kolizji teletechnicznej T-12 kpl 0,8 0,7 88%
S61 7+500 przebudowa kolizji teletechnicznej T-13 kpl 0,8 0,4 50%
S61 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej T-21 kpl 0,4 0,4 100%
S61 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej  T-22 kpl 0,4 0,4 100%
S61 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej T-23 kpl 0,4 0,4 100%
S61 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej T-24 kpl 0,4 0,4 100%
S61 10+233 – 10+280 przebudowa kolizji wodociągowej W-4 kpl 0,4 0,4 100%
S61 7+500 przebudowa kolizji wodociągowej W-3 kpl 0,4 0,3 75%
S61 7+500 przebudowa kolizji wodociągowej W-3a kpl 0,4 0 0%
S61 7+500 przebudowa kolizji wodociągowej W-3b kpl 1 1 100%
S61 6+600 przebudowa kolizji wodociągowej W-2 kpl 1 1 100%
S61 1+066 EnN-01 kpl 0,9 0 0%
S61 5+692 – 6+261 EnN-03 kpl 0,9 0,5 56%
S61 10+047 – 10+477 EnN-05 kpl 0,9 0 0%
S61 4+693 – 5+037 EnN-08 kpl 0,9 0 0%
S61 1+859 EnN-10 kpl 0,9 0,5 56%
S61 4+952 – 5+792 EnN-11 kpl 0,9 0,5 56%
S61 7+970 – 8+550 przebudowa kolizji SN-05 kpl 0,2 NIEPLANOWANE

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/