Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 15/03/2018

09.09.2019-15.09.2019

W dniach 09.09.2019-15.09.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

SEKCJA/ OBIEKT LOKALIZACJA OPIS ROBÓT (zgodnie z ZPRS) JDN. ILOŚĆ WYKONANIA ROBÓT
ROBOTY DROGOWE
S61 1+600 Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 300
S61 1+600 Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha 0,1
S61 3+300 Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 1 135
S61 3+300 Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha 0,03
S61 10+500 Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 400
S61 10+500 Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha 0,20
S61 12+200 Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 300
S61 12+200 Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha 0,15
DP1828B cały zakres Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 65
DP1828B cały zakres Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha 0,02
S61 1+300 – 1+360 LP
1+360 – 1+500 LP
1+380 – 1+500 PP
1+500 – 1+520 PP
2+530 – 2+690 PP
7+680 – 7+960 LP
7+680 – 7+960 PP
12+100 – 12+260 PP
Płotki herpetologiczne m 1 630,10

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

M1 MD/PZDs-1/DK61/6 Przygotowanie drogi dojazdowej – dostawa płyt % 80
M1 MD/PZDs-1/DK61/6 Demontaż ogrodzeń zbiornika % 50
M1 MS/PZDs-1/S61/6 Demontaż ogrodzeń zbiornika % 50
M2 MD/PZDs-19/DK61/6 Wykonanie platformy % 80
M2 MD/PZDs-19/DK61/6 Przygotowanie drogi dojazdowej % 80
M2 PZDs-16/DK61/6 Przygotowanie drogi dojazdowej % 80
M2 PZDs-16/DK61/6 Wykonywanie tymczasowych przyłączy energetycznych % 30
M2 MD/PZDs-19/DK61/6 Wykonywanie tymczasowych przyłączy energetycznych % 60
M2 MD/PZDs-17/DK61/6 Wykonywanie tymczasowych przyłączy energetycznych % 60

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/