Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 21/11/2019

11.11.2019-17.11.2019

W dniach 11.11.2019-17.11.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące roboty drogowe:

Sekcja/
Obiekt
Lokalizacja Opis robót j.m. Wykonana ilość
cała budowa   Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 1 603,00
cała budowa   Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha 0,38
przepusty DK61 odcinek 3 Przepusty pod zjazdami – rów lewy km 0+868 m 9,02
przepusty DK61 odcinek 3 Przepusty pod zjazdami – rów lewy km 1+115,1 m 10,19
przepusty DK61 odcinek 3 Przepusty pod zjazdami – rów prawy km 1+164,9 m 12,09
przepusty DK61 odcinek 3 Przepusty pod zjazdami – rów lewy km 1+624,1 m 10,00
przepusty DK61 odcinek 3 Przepusty pod zjazdami – rów prawy km 1+745 m 12,85
przepusty DK61 odcinek 3 P/DK61-odc.3/3+562,3 m 11,38
przepusty DK61 odcinek 3 Przepusty pod zjazdami – rów lewy 4+807 m 12,03
w. konstrukcyjne DK61 odcinek 2 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% km 0+368 – 0+470 m3 280,00
w. konstrukcyjne DK61 odcinek 2 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% km 0+780 – 0+860 m3 220,00
w. konstrukcyjne DK61 odcinek 2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm 0+160 – 1+800 m2 6 836,00
w. konstrukcyjne DK61 odcinek 3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm km 0+500 – 1+200 m2 5 250,00
w. konstrukcyjne DK61 odcinek 3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% km 1+510 – 1+817 m3 860,00
w. konstrukcyjne DP1863B km 1+560 – 1+720 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2 3 705,20
w. konstrukcyjne DP1863B km 1+560 – 1+720 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm – odcinek próbny m2 3 705,20
w. konstrukcyjne DK61 odcinek 3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% km 4+160 – 4+290 m3 60,00
I DK61 odc.2 Górna Warstwa Nasypu m3 800,00
I DK61 odc.2 Nasyp m3 1 800,00
I S61 km 2+500 – 3+100 Wykop m3 2 200,00
I S61 km 1+500 – 2+500 Nasyp m3 2 500,00
I Zbiornik PR-02 Wykop m3 1 600,00
I Zbiornik PR-04 Wykop m3 2 000,00
II S-61 Wymiana gruntu – obszar 6 m3 2 100,00
II Łącznice L02, L04L Wykop m3 3 760,00
II DK61 odc.3 Nasyp m3 1 200,00
II S61 km 10+000 – 10+260 L Nasyp m3 1 000,00
II S61 9+500-10+000 L Wykop m3 1 400,00
II DK 61 odc. 3 Wykop m3 500,00
II Łącznica L04L Odhumusowanie m3 1 400,00
II DK61-odc3 Górna Warstwa Nasypu m3 2 650,00
III S61 Wykop m3 6 100,00
III S61 Nasyp m3 4 500,00
III DK-61 odc. 3 Wykop m3 800,00
III DK-61 odc. 3 Nasyp m3 800,00
III DK-61 odc 3 Górna Warstwa Nasypu m3 1 600,00
III S61 km 10+760 L Rozbiórka budynków gospodarczych o konstrukcji murowanej szt. 1,50
III S-61 Odhumusowanie m3 1 750,00
III Dj10P, Dw8P Wykop m3 600,00
III Dj10P, Dw8P Nasyp m3 600,00

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/