Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 21/10/2019

14.10.2019-20.10.2019

Sekcja/
Obiekt
Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy Uwagi Inspektora
ROBOTY DROGOWE
cała budowa Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 500,00 500,00 100%
cała budowa Wycinka krzewów wraz z karczowniem ha 0,10 0,10 100%
przepusty DK61 odc.1 Ułożenie przepustów pod zjazdami m 10,61 10,61 100%
przepusty DK61 odc.2 Ułożenie przepustów pod zjazdami m 19,30 19,30 100%
przepusty DK61 odc.3 Ułożenie przepustów pod zjazdami m 71,01 71,01 100%
I DK61 odc.2 Wykop m3 4 000,00 4 800,00 120%
I DK61 odc.2 Nasyp m3 4 000,00 4 600,00 115%
I DK61 odc.2 Górna Warstwa Nasypu m3 2 500,00 2 800,00 112%
I DP1863B Nasyp m3 1 000,00 1 000,00 100%
I DP1863B Wykop m3 500,00 900,00 180%
I MOP „Zabiele Zachód” Wykop m3 5 000,00 6 300,00 126%
I S61 km 1+500 – 2+500 Nasyp m3 5 000,00 5 100,00 102%
DK61 odc.2 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2 2 800,00 NIEPLANOWANE
DP1863B Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2 3 105,00 NIEPLANOWANE
II DK61 odc.2 Odhumusowanie m3 400,00 900,00 225%
II DK61 odc.2 Wykop m3 6 000,00 4 700,00 78%
II DK61 odc.2 Nasyp m3 3 000,00 3 600,00 120%
II DK61 odc.3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2 2 500,00 0% Wykonano analogiczne roboty w obrębie
SD3 DK61 odc.3
II DK61 – odc.3 Wymiana gruntu – obszar 12 m3 8 500,00 8 300,00 98%
II DG 104183 B Nasyp m3 3 000,00 4 300,00 143%
II S61 km 4+044 – 5+200 Nasyp m3 3 000,00 1 100,00 37%
II S61 km 6+500 – 7+000 Wykop m3 3 500,00 5 700,00 163%
II S61 km 7+265 – 7+460 Wykop m3 3 000,00 4 300,00 143%
II S61 km 7+265 – 7+460 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 (w tym odcinek próbny) m2 2 600,00 1 100,00 42%
II S61 strona lewa Rozbiórka nawierzchnii z betonu asfaltowego m2 2 300,00 0% Wykonano rozbiórkę w obrębie SD3 Dw4
II DJ 6P Wykop m3 800,00 NIEPLANOWANE
II DG 104183 B Wykop m3 200,00 NIEPLANOWANE
II DK61 odc.3 Odhumusowanie m3 2 100,00 NIEPLANOWANE
II DK61 odc.3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2 1 200,00 NIEPLANOWANE
II DK61 odc.3 Górna Warstwa Nasypu m3 400,00 NIEPLANOWANE
II DK61 odc.3 Wykop m3 1 400,00 NIEPLANOWANE
II DK61 odc.3 Nasyp m3 1 400,00 NIEPLANOWANE
III DK61 odc.3 Nasyp m3 2 500,00 3 450,00 138%
III DK61 odc.3 Wykop m3 4 000,00 5 300,00 133%
III S61 km 12+300 – 12+500 Nasyp m3 1 500,00 1 550,00 103%
III S61 km 14+600 – 14+750 Odhumusowanie m3 2 000,00 0% Realizowano analogiczne roboty na odcinku
S61 km 14+030 – 14+175
III S61 km 14+600 – 14+750 Wykop m3 2 500,00 0%
III S61 km 14+975 – 15+150 Nasyp m3 5 500,00 7 150,00 130%
III S61 km 15-300 – 15+407 Wymiana gruntu m3 2 500,00 0%
III S61 km 15+875 – 16+100 Wykop m3 5 500,00 7 150,00 130%
III Dw4 (S61 km 15+150) Rozbiórka drogi o nawierzchni bitumicznej m2 350,00 NIEPLANOWANE
III Dw4 (S61 km 15+150) Wykop m3 550,00 NIEPLANOWANE
III DK61 odc.3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2 1 600,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 11+275 – 11+400 Nasyp m3 1 000,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 14+030 – 14+175 Odhumusowanie m3 600,00 NIEPLANOWANE
III S61 km 14+030 – 14+175 Wykop m3 2 000,00 NIEPLANOWANE
ROBOTY MOSTOWE
Przepust P/PZM-7/DK61 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 412,00 1 079,80 262% Wykonano dodatkowo zbrojenie płyty zespalającej
Przepust P/PZM-7/DK61 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3 5,00 5,00 100%
Przepust P/PZM-7/DK61 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 82,78 57,95 70%
Przepust P/PZM-7/DK61 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) m 38,50 38,50 100%
Przepust P1/DP1863B/6 Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 120,11 120,11 100%
Przepust P1/DP1863B/6 Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3 31,12 31,12 100%
Przepust P1/DP1863B/6 Ustrój nośny z blachy falistej 1,68×2,23 m 18,13 18,13 100%
Przepust P1/DP1863B/6 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 137,00 137,00 100%
Przepust Przepust PZŁ-22/DK61 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 102,10 61,26 60%
Przepust Przepust PZŁ-22/DK61 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) m 66,63 53,30 80%
Przepust Przepust PZŁ-22/DK61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 350,68 0% Wykonano roboty analogiczne w obrębie przepustu P/PZM-7/DK61
Przepust P/PZM-1/Dw1P/6 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 9,52 0%
Przepust PZŁ-1b/S61/Ob.St. Ustrój nośny z blachy falistej 4,3×2,8 m 23,00 23,00 100%
Przepust PZŁ-1b/S61/Ob.St. Podsypka z mieszanki żwirowo-piaskowej
0-31,5mm zagęszczona do wskaźnika zag. 0,98 wg Proctora
m3 25,40 NIEPLANOWANE
Przepust PZŁ-22/DK61 Beton wlotu/wylotu – etap II m3 3,00 NIEPLANOWANE
Przepust P/PZM-7/DK61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3 200,00 NIEPLANOWANE
I PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 1 080,80 1 080,80 100%
I PZDd-16 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) – przygotowanie do betonowania – szalowanie WYKONANO
I PZDd-16 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3 60,00 60,00 100%
I WD-17 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 22,50 22,50 100%
I WD-17 Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 207,80 207,80 100%
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 17 943,00 17 593,90 98%
I WD-17 Beton fundamentów B35 (C30/37)- przygotowanie do betonowania szalowanie WYKONANO
I WD-17 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 105,00 105,00 100%
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 504,85 504,85 100%
I WD-18 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 75,00 75,00 100%
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 10 012,80 9 305,60 93%
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – filary kg 3 406,00 3 406,00 100%
I WD-18 Beton filarów B45 (C35/45) m3 13,90 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-17 Prace porządkowe – czyszczenie szalunków WYKONANO
II MD/PZDs-19 Prace przygotowawcze – wykonanie ustroju z blachy falistej, konstrukcje ścian oporowych W TRAKCIE
II MD/PZDs-19 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 150,00 NIEPLANOWANE
III WS-33 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg 6 415,75 8 340,48 130% Wykonano dodatkowo 30% zbrojenia P2
III WS-33 Beton fundamentów B35 (C30/37) – przygotowanie do betonowania – szalowanie WYKONANO
III WS-33 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3 78,00 78,00 100%
III WS-33 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg 1 835,64 611,80 33%
III WS-33 Wyk. Wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 18,60 18,60 100%
III WS-33 Wym. grun. pod fund. na grunt niespoisty z Wykopem m3 170,45 170,45 100%
III WS-33 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3 14,00 14,00 100%
III WS-38 Montaż odwodnienia + odwodnienie W TRAKCIE
III WS-38 Przygotowanie platformy W TRAKCIE
ROBOTY BRANŻOWE
S61 2+900 – 3+600 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 kpl 0,10 0,08 80%
S61 7+500 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-12 kpl 0,20 0,20 100%
S61 7+500 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-13 kpl 0,50 0,50 100%
S61 11+800 – 11+900 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-16 kpl 0,20 0% Brak zgody właścicieli działek na rozpoczęcie robót na działkach czasowego zajęcia.

Zamaist wykonywano prace związane z przebudową kolizji teletechnicznej T-01

S61 11+800 – 11+900 Przebudowa kolizji teletechnicznej  T-17 kpl 0,20 0%
S61 11+800 – 11+900 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-18 kpl 0,20 0%
S61 11+800 – 11+900 Przebudowa kolizji teletechnicznej T-19 kpl 0,20 0%
S61 1+888 Przebudowa kolizji wodociągowej W-1 kpl 0,10 0,10 100%
S61 7+500 Przebudowa kolizji wodociągowej W-3 kpl 0,60 0,20 33% Wykonywano pracę na na przebudowie kolizji wodociągowej W-2
S61 7+500 Przebudowa kolizji wodociągowej W-7 kpl 0,10 0,05 50%
S61 1+066 Kolizja EnN-01 1+066 kpl 0,70 0,70 100%
S61 10+047 – 10+477 Kolizja EnN-05  km 10+047 – 10+477 kpl 0,70 0,70 100%
S61 4+693 – 5+037 Kolizja EnN-08 kpl 0,70 0% Brak uzgodnienia z Gminą Stawiski
S61 6+600 Przebudowa kolizji wodociągowej W-2 kpl 1,00 NIEPLANOWANE
S61 5+970 (Ob. Stawisk)) Przebudowa kolizji teletechnicznej T-01 kpl 0,90 NIEPLANOWANE

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/