Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 15/03/2018

16.09.2019-22.09.2019

W dniach 16.09.2019-22.09.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

ROBOTY DROGOWE
cała budowa Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 2200
cała budowa Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha 0,5
I DK61 odc.1 odhumusowanie m3 5000
I DK61 odc.1 wykop m3 1000
I DK61 odc.1 nasyp m3 1000
I DK61 odc.2 odhumusowanie m3 5000
I DK61 odc.2 wykop m3 4000
I DK61 odc.2 nasyp m3 5000
I DG1863B odhumusowanie m3 3000
I MOP „Zabiele Zachód” odhumusowanie m3 7000
I MOP „Zabiele Zachód” wykop m3 2000
I S61 km 0+000 – 1+000 odhumusowanie m3 3000
II DJW2P odhumusowanie m2 500
II S61 7+400- 7+600 wykop m3 4500
II Zb -6.11 wykop m3 1800
II DK 61 odc. 3 nasyp m3 6300
III DK61 ODC. 3 3+700 – 4+700 wykop m3 2500
III DK61 ODC. 3 3+700 – 4+700 nasyp m3 2500
II S61 km 7+000 – 7+400 odhumusowanie m3 5600
II DK61 odc.3 odhumusowanie m3 9000
II DK61 odc.3 wykop m3 800
III S61 km 11+000 – 11+300 odhumusowanie m3 1500
III S61 km 14+800 – 15+160 odhumusowanie m3 5000
III DK61 odc.3 odhumusowanie m3 15000
ROBOTY MOSTOWE
I PZDs-16/DK61/6 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 961
I P/PZM-7/DK61/6 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 61
I P-15/DK61-odc. 3/6 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3 45
II MD/PZDs-19/DK61/6 Wbicie ścianek szczelnych m2 283
II MD/PZDs-19/DK61/6 Wyk. wykop. fund. w ściankach szczelnych lub pomiędzy palami m3 100
II MD/PZDs-17/DK61/6 Wykonanie drogi dojazdowej tymczasowej Wykonano
II MD/PZDs-17/DK61/6 Wbicie ścianek szczelnych – prace przygotowawcze Wykonano
I PZDs-16/DK61/6 Wym. grun. pod fund. na grunt niespoisty z wykopem m3 161
II MD/PZDs-17/DK61/6 Wykonanie wykopu m3 150
ROBOTY BRANŻOWE
S61 0+500 – 1+100 przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 m 750
S61 1+888 przebudowa kolizji wodociągowej W-1 m 260
S61 1+880 przebudowa kolizji wodociągowej W-1 m 7

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/