Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
piątek 29/11/2019

18.11.2019-24.11.2019

W dniach 18.11.2019-24.11.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące roboty drogowe:

Lokalizacja Opis robót j.m. Wykonana ilość
ROBOTY DROGOWE
DK61 odcinek 3 Przepusty pod zjazdami – rów lewy km 3+242,5 m               7,35
DK61 odcinek 3 Przepusty pod zjazdami – rów lewy km 3+143,7 m               7,35
Dj4P P/Dj4P/0+103,0 m               6,79
DK61 odcinek 2
km 1+160 – 1+800
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22cm
m2         5 500,00
DK61 odcinek 3
km 1+817 – 2+220
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
m2         1 500,00
DK61 odcinek 3
km 0+500 – 0+560
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
m2            400,00
S61
km 7+265 – 7+420 JL
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35%
gr. 25 cm km
m3            730,00
DK61 odcinek 2 Wykonanie podbudowy z kruszywa na przewiązce w km 1+650 m2            800,00
DK61 odcinek 2
0+100 – 0+470
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
m2         2 700,00
DK61 odcinek 2
km 0+100-1+800
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2       12 590,00
DK61 odcinek 2
km 0+100-1+800
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm m2       12 480,00
DK61 odcinek 2
km 0+100-1+800
Skropienie warstw konstrukcyjnych m2       24 920,00
DK61 odcinek 3
km 0+500 -1+200
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm m2         5 040,00
DK61 odcinek 3
km 0+500 -1+200
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm m2         4 970,00
DK61 odcinek 3
km 0+500 -1+200
Skropienie warstw konstrukcyjnych m2       10 010,00
DK61 odcinek 3
1+510 – 1+817
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
m2         2 170,00
DK61 odcinek 3
km 2+110 – 2+225
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35%
gr. 25 cm km
m3            245,00
DK61 odcinek 3
km 3+300 – 3+450
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35%
gr. 25 cm km
m3            400,00
DK61 odcinek 3
km 4+200 – 4+290
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35%
gr. 25 cm km
m3            195,00
Dk61 odc. 3
km 4+290 – 4+600
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
m2         5 000,00
DP1683B Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm m2         3 750,00
DP1683B Skropienie warstw konstrukcyjnych m2         3 750,00
rondo DP1863B – DK61 odc. 2 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35%
gr. 25 cm km
m3            536,00
rondo DP1863B – DK61 odc. 2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
m2            700,00
DK61 odcinek 3 Przepusty pod zjazdami – rów lewy 2+888,2 m             12,32
DK61 odcinek 3 Przepusty pod zjazdami – rów lewy 3+794 m             12,60
Dj4P Przepusty pod zjazdami – rów prawy 0+194 m               5,88
Dj4P Przepusty pod zjazdami – rów prawy 0+392 m               6,25
Dj4P Przepusty pod zjazdami – rów prawy 0+472 m               6,14
S61 km 3+600 – 4+000 L Nasyp m3         2 100,00
DK61 odc.2 Nasyp m3         4 100,00
Zbiornik PR02 Wykop m3         2 700,00
Zbiornik ZB6.5 Wykop m3         2 400,00
MOP Zabiele wschód Odhumusowanie m3         3 000,00
DG 104522B Rozbiórka nawierzchni m2            300,00
S 61 6+500 – 7+000 Wykop m3         4 150,00
S61 6+950 – 7+000 L i P Nasyp m3            350,00
S61 7+000 – 7+265 Górna Warstwa Nasypu m3            400,00
S61 7+265 – 7+440 L Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2         2 400,00
S61 7+410 – 7+440 Wykop m3            500,00
S61 9+500  10 +000 L Wykop m3            300,00
DK61 odcinek 3 Nasyp m3         5 000,00
DK61 odcinek 3 Górna Warstwa Nasypu m3         1 700,00
DK61 odcinek 3 2+300 Odhumusowanie przewiązki pod objazd m3            550,00
wymiana nr 6 Wymiana gruntów słabonośnych m3         6 700,00
DG104183 B Nasyp m3            500,00
łącznica L04, L02 Wykop m3         4 400,00
S61 Wykop m3       14 800,00
S61 Nasyp m3       11 800,00
S61 Odhumusowanie m3            450,00
DK61 odcinek 3 Górna Warstwa Nasypu m3         1 200,00
DK61 odcinek 3 Odhumusowanie m3            750,00
DK61 odcinek 3 Wykop m3         5 150,00
DK61 odcinek 3 Nasyp m3         4 550,00
Dj10P, Dw8P Wykop m3            850,00
Dj10P, Dw8P Nasyp m3            850,00
ROBOTY MOSTOWE
P/PZM-1/Dw1P Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3            170,00
P/PZM-1/Dw1P Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3               6,00
P/PZM-8/S61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3            160,00
P/PZM-8/S61 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg            720,00
MD/PZDs-19 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg            120,00
MD/PZDs-19 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m            104,00
MD/PZDs-19 Beton kap B35 (C30/37) m3               6,00
MD/PZDs-19 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2             14,66
PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – ustrój kg       10 341,64
PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg         2 559,27
PZDd-16 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3             30,00
WD-17 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg         5 195,60
WD-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3            180,00
WD-18 Zbrojenie  AIIIN – ustrój kg            413,80
WD-18 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – na belkach T m3               5,50
WD-18 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg         4 034,88
WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3             24,00
WS-38 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg         6 306,60
WS-38 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3                  –
WS-38 Beton fundamentów B35 (C30/37) – deskowanie                  –
WS-38 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3            122,00
WS-33 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2             12,00
WS-33 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3            110,00
WS-33 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3             70,00
WD-40 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg         4 684,00
WD-40 Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) na gruncie m3             13,00
WD-40 Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3            300,00

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/