Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
środa 30/10/2019

21.10.2019-27.10.2019

W dniach 21.10.2019-27.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis robót j.m. Wykonana ilość  Uwagi Wykonawcy
ROBOTY DROGOWE
cała budowa  – Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt.       2 000,00   
cała budowa  – Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha              0,50   
cała budowa  – Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3          730,00   
cała budowa  – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
z kruszywem C50/30 gr. 22cm
m2          500,00   
przepusty DK61 odc.1 Ułożenie przepustów pod zjazdami m            51,02   
przepusty DK61 odc.1 Przepusty z rur PEHD fi80cm m            15,94   
I DK61 odc.2 Górna Warstwa Nasypu m3       2 500,00   
I DK61 odc.2 Nasyp m3       3 000,00   
I DK61 odc.1 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2       1 000,00   
I DP1863B Nasyp m3       1 350,00   
I DP1863B Wykop m3       1 750,00   
I DP1863B Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2       1 380,00   
I S61 km 1+500 – 2+500 Nasyp m3       5 150,00   
I S61 km 2+500 – 3+500 Wykop m3       7 600,00   
II S61 km 4+900 – 5+000L Rozbiórka elementów dróg i ulic (kostka) m2            60,00   
II S61 km 6+500-7+000 Wykop  m3       5 200,00   
II S61 km 7+265 – 7+460L Wykop  m3       1 300,00    Awaria sprzetu (recyklera)
II S61 km 7+340 – 7+460P Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2       1 200,00   
II S61 km 9+900 – 10+250L Zdjecie humusu m3       2 300,00   
II S61 km 10+000 – 10+260L Nasyp m3          800,00   
II DG 104183 B Nasyp m3       1 400,00   
II DK61 odc.3 Wymiana gruntu – obszar 12 m3       4 900,00   
II DK61 odc.3 Górna Warstwa Nasypu m3       1 800,00   
II DK61 odc.3 Wykop m3       5 000,00   
II DK61 odc.3 Nasyp m3       1 200,00    Realizowano analogiczne roboty na odcinku
DK61 odc.3
II DK61 odc.3 km 0+680 – 0+790  Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2       1 100,00   
III S61 km 12+300 – 12+500 Nasyp m3       3 350,00   
III S61 km 14+000 – 14+750 Wykop m3       3 200,00   
III S61 km 14+050 – 14+250 Zdjecie humusu m3       1 200,00   
III S61 km 15+150 – 15+300 Zdjecie humusu m3       1 400,00   
III S61 km 14+975 – 15+150 Nasyp m3       5 050,00   
III S61 km 15+875 – 16+100 Wykop m3       5 050,00   
III DK61 odc.3 Nasyp m3       2 600,00   
III DK61 odc.3 Wykop m3       5 950,00   
III DK61 odc.3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 m2       2 900,00   
ROBOTY MOSTOWE
Przepust P/PZM-7/DK61 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3              9,00   
Przepust P/PZM-7/DK61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3          406,97   
Przepust P/PZM-7/DK61 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg          445,20   
Przepust Przepust PZŁ-22/DK61 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3          450,88   
Przepust Przepust PZŁ-22/DK61 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg          871,00   
Przepust Przepust PZŁ-22/DK61 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3              4,08   
Przepust PZŁ-1b/S61/Ob.St. Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3            30,00    Awaria sprzętu
I PZDd-16 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3            40,00   
I PZDd-16 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2          100,31   
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg      13 480,30   
I WD-17 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3            49,00    Nie wykonano betonu w osi P3
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg       4 732,53    Pozostały ciosy do dozbrojenia
I WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3            55,00   
I WD-18 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2            65,26   
II MD-PZDs-17 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2            13,50   
II MD-PZDs-17 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3            66,00   
II MD-PZDs-17 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2          180,00   
II MD-PZDs-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3            44,00   
II MD-PZDs-19 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg            40,55   
II MD-PZDs-19 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3              1,00    Wykonano tylko etap I M1 M2 od strony Augustowa
II MD-PZDs-19 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2          155,94   
III WS-33 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg       4 491,03   
III WS-33 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3            60,00   
III WS-33 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła 0       4 282,60   
Dw1P P/PZM-1/Dw1P Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3              9,52    100% skrzydeł
Dw1P P/PZM-1/Dw1P Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg       3 408,00    Zbrojenie wlotu/wylotu 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/