Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
czwartek 15/03/2018

23.09.2019-29.09.2019

W dniach 23.09.2019-29.09.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Sekcja/Obiekt

Lokalizacja

Opis robót

j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy

ROBOTY DROGOWE

cała budowa Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 3000 1800 60%  
cała budowa Wycinka krzewów wraz z karczowaniem ha 1 0,05 5% Brak możliwości wejścia na działkę 87 ob. 0011 – Koniecki Małe
I DK61 odc.1 wykop m3 3000 4000 133%  
I DK61 odc.2 odhumusowanie m3 4000 4000 100%  
I DK61 odc.2 wykop m3 1000 1000 100%  
I DK61 odc.2 nasyp m3 1000 3500 350%  
I DG1863B wymiana gruntu m3 4000 0 0%  
I MOP „Zabiele Zachód” odhumusowanie m3 3000 3000 100%  
I MOP „Zabiele Zachód” wykop m3 4000 2500 63%  
I S61 1+800 – 2+500 odhumusowanie m3 3000 4000 133%  
I S61 0+000 – 1+000 nasyp m3 3000 3800 127%  
I DK61 odc.1 nasyp m3 1000 NIEPLANOWANE
I DP1863B wykop m3 500 NIEPLANOWANE
II S61 6+700 – 6+800 wykop m3 1000 3170 317%  
II S61 7+000 – 7+250 nasyp m3 1000 3170 317%  
II S61 7+400 – 7+500 wykop m3 2000 2210 111%  
II DK61 odc.3 nasyp m3 2000 4360 218%  
II DK61 odc.2 odhumusowanie m3 2500 0 0% Przed rozpoczęciem robót należało uprzątnąć odpady, których wystąpienie zgłosił pismem 2D6X/C/OmA/1185 z dn. 05.09.2019r.
II S61  6+650  – 7+000 odhumusowanie m3 3650 NIEPLANOWANE
II Dj4P Odhumusowanie z odwozem m3 450 NIEPLANOWANE
II DK61 odc.3 wykop m3 2150 NIEPLANOWANE
II DG 104183 B odhumusowanie m3 600 NIEPLANOWANE
III DK61 3+600 – 4+600 nasyp m3 2500 2700 108%  
III DK61 3+600 – 4+600 wykop m3 2500 2700 108%  
III S61 10+500 – 11+500 odhumusowanie m3 2100 1100 52%  
III S61 14+900 – 15+300 nasyp m3 2500 0 0% W zamian wykonano odhumusowanie
III S61 14+800 – 15+300 wykop m3 2500 0 0%  
III S-651 15+075 – 15+125 odhumusowanie m3 2100 NIEPLANOWANE
III DK-61 3+160 – 3+300 nasyp m3 2050 NIEPLANOWANE
ROBOTY MOSTOWE            
I Przepust P/PZM-7 wykonanie wykopu pod przepustem m3 60 60 100%  
I Przepust P/PZM-7 beton podkładowy pod skrzydła+ ława betonowa m3 22 22 102%  
II Przepust PZŁ-22/DK61 wykonanie wykopu pod przepustem m3 90 90 100%  
II Przepust PZŁ-22/DK61 beton podkładowy pod skrzydła+ ława betonowa m3 18,5 19 103%  
I PZŁ-1b/Ob.St odhumusowanie terenu m3 132 NIEPLANOWANE
I P/PZM-1/DW1P/6 wykonanie wykopu m3 250 NIEPLANOWANE
I Przepust P/PZM-7 odwodnienie wykopu NIEPLANOWANE Wystąpienie odmiennych warunków – wyższy poziom wód gruntowych – zastosowano igłofiltry
II P-15/DK61-odc. 3/6 zasypka przepustu m3 82,2 NIEPLANOWANE
I PZDs-16/DK61/6 beton podkładowy pod fundamenty w osi 2 m3 8 8 100%  
I PZDs-16/DK61/6 montaż zbrojenia fundamentu P2 kg 11217 11217 100%  
I PZDs-16/DK61/6 beton fundamentu P2 m3 70 0 0%  
I PZDs-16/DK61/6 beton podkładowy pod fundamenty w osi 1 m3 9 9 100%  
I PZDs-16/DK61/6 wykonanie wymiany w osi P1 m3 106,81 NIEPLANOWANE
I PZDs-16/DK61/6 zbrojenie fundamentu P1 kg 11217 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-17/DK61/6 wbicie ścianek szczelnych w osi P2 m2 148,8 148,8 100%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 wbicie ścianek szczelnych w osi P1 m2 148,8 148,8 100%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 wykonanie wykopu w osi P2 m3 75 75 100%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 wykonanie wymiany w osi P2 m3 35 35 100%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 beton podkładowy w osi P2 m3 8 8 100%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 odwodnienie wykopu NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-19/DK61/6 beton podkładowy w osi 1 m3 6,5 7 108%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 wykonanie wymiany w osi 2 m3 25,92 26 100%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 beton podkładowy w osi 2 m3 6,5 7 108%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 montaż zbrojenia fundamentu P1 kg 5431 4344,7 80%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 wykonanie wykopu P1 m3 100 NIEPLANOWANE
II MD/PZDs-19/DK61/6 montaż zbrojenia fundamentu P2 kg 1086,2 NIEPLANOWANE
I WD-18/S61/6 wykonanie wykopu m3 1000 NIEPLANOWANE
ROBOTY BRANŻOWE            
S61 1+250 – 1+300

1+850 – 2+270

przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 kpl 0,1 0,1 100%  
S61 1+850 – 2+270 przebudowa kolizji teletechnicznej T-6 kpl 0,6 0,6 100%  
S61 6+660 L (przy rowie R-B-3) przebudowa kolizji teletechnicznej T-10 kpl 0,5 0,9 180%  
S61 6+660 L (przy rowie R-B-3) przebudowa kolizji teletechniczne T-11 kpl 0,5 0,9 180%  
S61 10+233 – 10+280 przebudowa kolizji wodociągowej W-4 kpl 0,5 0,1 20%  
S61 15+437 przebudowa kolizji wodociągowej W-7 kpl 0,7 0,8 114%  
S61 6+135(km obw. Stawisk) – 1+000 przebudowa kolizji SN – 02 m 1100 0 0%  

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/