Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 03/12/2019

25.11.2019-01.12.2019

W dniach 25.11.2019-01.12.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące roboty drogowe:

Sekcja/
Obiekt
Lokalizacja Opis robót j.m. Wykonana ilość
ROBOTY DROGOWE
w. konstrukcyjne S61
km 7+000 – 7+280 JP
Podbudowa pomocnicza z mieszanki CNR gr. 17 cm m2         3 360,00
w. konstrukcyjne S61
km 7+000 – 7+440 JL
Podbudowa pomocnicza z mieszanki CNR gr. 17 cm m2         5 280,00
w. konstrukcyjne S61
km 7+285 – 7+440 JP
Podbudowa zasadnicza związana cementem C8/10 gr. 18cm m2         1 800,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 2
km 1+850 – 1+975
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2            940,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3
km 1+817 – 2+275
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2         3 060,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3
km 1+500 – 2+275
Podbudowa z betonu  asfaltowego AC22P gr. 7cm m2         4 320,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3
km 1+500 – 2+275
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm m2         4 260,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3
km 1+817 – 2+275
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2         8 580,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3
km 2+110 – 2+275
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3            400,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3
km 2+650 – 3+210
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3         1 130,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3
km 3+295 – 3+650
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR≥35% m3         1 000,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3
km 4+200 – 4+850
Podbudowa z betonu  asfaltowego AC22P gr. 7cm m2         4 615,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3
km 4+200 – 4+850
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W, gr. 5cm m2         4 580,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 3
km 4+200 – 4+850
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych m2         9 195,00
w. konstrukcyjne DK61 odc. 2
rondo DP1863B
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 gr. 22cm m2         1 500,00
przepusty Dj10P rów prawy km 0+170
Przepusty pod zjazdami
Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m               6,30
przepusty DG104274
Przepust P/DG104274B/0+074,9
Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m               6,77
przepusty DK61 odc. 3
Przepust P/DK61-odc.3/2+260,0
Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m             11,84
I S61 2+660 – 3+200 Wykop do wbudowania m3         2 100,00
I S61 3+840 – 3+040 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3         2 100,00
I S61 0+000 – 0+365 Wykop do wbudowania m3         1 250,00
I S61 1+436 – 2+245 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3         1 250,00
II Wymiana nr 6 Wymiana gruntów m3         4 800,00
II Łącznica L04, L02 Wykop do wbudowania m3         3 100,00
II Łącznica L04, L02 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3         1 500,00
II S 61 6+500 – 7+000 Wykop do wbudowania m3         4 400,00
II DK61 odc. 3 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3         1 070,00
II DK61 odc. 3 Górna Warstwa Nasypu grubości 50 cm m3         3 050,00
II S61 6+950 – 7+000 str. L i P Górna Warstwa Nasypu grubości 50 cm m3            650,00
II S 61 8+000 – 8+200 Wykop do wbudowania m3            650,00
III S61 Wykop do wbudowania m3         9 800,00
III S61 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3         6 400,00
III DK61 odc. 3 Wykop do wbudowania m3         3 400,00
III DK61 odc. 3 Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3         3 750,00
III DK61 odc. 3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 gr. 25cm m2         4 050,00
III Dj10P Zdjęcie humusu m3            250,00
III Dj10P Wykop do wbudowania m3            500,00
III Dj10P Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów m3            500,00
III Zbiornik PR-11 Wykop do wbudowania m3            350,00
ROBOTY MOSTOWE
Przepust P/PZM-8/S61 Beton monolitycznych wlotów i płyty zespalającej B35 (C30/37) m3               7,00
Przepust Przep. Stalowe fi 1200
(P-39/S61)
Wyk. wykop. fund. w gruntach nieskalistych m3            390,84
Przepust Przep. Stalowe fi 1200
(P-39/S61)
Fundament kruszywowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 m3             34,06
Przepust Przep. Stalowe fi 1200
(P-39/S61)
Rura stalowa ϕ1200 m             47,30
I PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg         1 981,26
I PZDd-16 Zbrojenie  AIIIN – ustrój kg            298,46
I PZDd-16 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3             15,00
I PZDd-16 Beton ustroju nośnego B35 (C30/37) – płyta m3            111,00
I WD-17 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg         6 281,45
I WD-17 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3             96,00
I WD-18 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg         8 146,72
I WD-18 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3             43,00
II MD/PZDs-17 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3             42,60
II MD/PZDs-17 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m             26,10
II MD/PZDs-17 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2             10,00
II MD/PZDs-17 Fundament pod lico gruntu zbrojonego  B25 m3               3,00
II MD/PZDs-17 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg            132,42
II MD/PZDs-19 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3             66,00
II MD/PZDs-19 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3             84,00
II MD/PZDs-19 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2             18,00
III WS-33 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – wolnostojące m2               7,00
III WS-33 Zas. z zagęsz. grunt zbrojony m3            120,00
III WS-33 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3             90,00
III WS-33 Rura drenarska fi50-150 z obsypaniem m             30,00
III WS-33 Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego m3             18,75
III WS-38 Zbrojenie  AIIIN – przyczółki, skrzydła kg         7 062,30
III WS-38 Beton przyczółków i skrzydeł B35 (C30/37) m3             95,00
III WD-40 Zbrojenie  AIIIN – ławy kg       11 302,20
III WD-40 Beton fundamentów B35 (C30/37) m3            119,00
Przepust P-15/DK61 Umocnienie skarpy przez obrukowanie kamieniem naturalnym m2               2,00
Przepust P-39/S61
Przep. stalowe fi 1200
Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego m3             70,00

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/