Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 08/10/2019

30.09.2019-06.10.2019

W dniach 30.09.2019-06.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:

Sekcja/
Obiekt

Lokalizacja Opis robót j.m. Planowana ilość Wykonana ilość % wykonania w stosunku do planu Uwagi Wykonawcy

ROBOTY DROGOWE

cała budowa   Wycinka drzew wraz z karczowaniem szt. 800 800 100%  
przepust DK-61 odc.1 ułożenie przepustów HDPE – 1 szt. m 16 0 0% Prace w pobliżu kolizji T-2
przepust DK-61 odc.2 ułożenie przepustów HDPE – 2 szt. m 33 33 100%  
przepust DK-61 odc.3 ułożenie przepustów HDPE – 3 szt. m 50 50 100%  
I DK-61 odc.2 Wykop m3 3000 4320 144%  
I DK-61 odc.2 Nasyp m3 2000 5220 261%  
I DG1863B Wykop m3 1000 800 80%  
I DG1863B Nasyp m3 1000 2450 245%  
I MOP „Zabiele Zachód” Odhumusowanie m3 800 1100 138%  
I MOP „Zabiele Zachód” Wykop m3 4000 6050 151%  
I S61 km 2+500 – 3+000 str.L Nasyp m3 0 2000 NIEPLANOWANE  
II S61 6+650-6+900 Wykop m3 4000 5020 126%  
II DK-61 odc.2 Odhumusowanie m3 3200 3400 106%  
II DK-61 odc.3 Wykop m3 800 350 44%  
II DK-61 odc.3 Nasyp m3 800 3150 394%  
II DG104183B Odhumusowanie m3 1500 1100 73%  
II S61 4+044 -5+200 Odhumusowanie m3 1500 2300 153%  
II S61 8+100 Wykop m3 0 4700 NIEPLANOWANE  
II DG104183B Nasyp m3 0 1000 NIEPLANOWANE  
II S61 7+000-7+250 Nasyp m3 0 900 NIEPLANOWANE  
II DK-61 odc.2 Nasyp m3 0 1800 NIEPLANOWANE  
II DK-61 odc.2 Wykop m3 0 1800 NIEPLANOWANE  
III S61 14+975 – 15+150 Nasyp m3 5500 5550 101%  
III S61 15+650 – 15+800 Wykop m3 5500 2000 36% Niesprzyjające warunki pogodowe
III DK-61 odc.3 3+000 – 4+610 Nasyp m3 2500 3250 130%  
III DK61 odc.3 3+000 – 4+610 Wykop m3 2500 3250 130%  
III S61 12+250 – 12+550 Odhumusowanie m3 2100 1000 48% Niesprzyjające warunki pogodowe
III S61 14+800 – 14+960 Wykop m3 0 4850 NIEPLANOWANE  

ROBOTY MOSTOWE

przepust PZŁ-1b/S61/Ob. St. Wykonanie wykopu m3 339,38 458,08 135%  
przepust PZŁ-1b/S61/Ob. St. Wykonanie wymiany m3 205 205 100%  
przepust PZŁ-1b/S61/Ob. St. Wykonanie fundamentu kruszywowego pod przepustem m3 84,65 84,65 100%  
przepust P/PZM-7/DK61/6 Montaż prefabrykatów szt 16 18 113% Wykonano dodatkowo montaż 2 skrzydeł prefabrykowanych
przepust P/PZM-7/DK61/6 Odwodnienie wykopu  – NIEPLANOWANE Wystąpienie odmiennych warunków – wyższy poziom wód gruntowych – zastosowano igłofiltry
przepust P/PZM-1/Dw1P/6 Wykonanie wymiany gruntu m3 65 NIEPLANOWANE  
przepust Przepust PZŁ-22/DK61 Pref. konstrukcje betonowe zbrojone m3 34,93 NIEPLANOWANE  
przepust Przepust PZŁ-22/DK61 Zbrojenie  AIIIN – kapy, zwieńczenia i inne kg 412 NIEPLANOWANE  
I PZDs-16/DK61/6 beton fundamentu P1 P2 m3 140 140 100%  
I WD-18/S61/6 Wykonanie wykopu w osi 1 m3 150 150 100%  
I WD-18/S61/6 Wykonanie wykopu w osi 2 i 3 m3 335 335 100%  
I WD-18/S61/6 Beton niekonstrukcyjny pod fundamentem w osi 1 m3 7 7 100%  
I WD-18/S61/6 Beton niekonstrukcyjny pod fundamentem w osi 2 i 3 m3 14 7 50%  
I WD-18/S61/6 Zbrojenie fundamentu oś 1 kg 9514 9514 100%  
I WD-18/S61/6 Zbrojenie fundamentu oś 2 kg 999,75 999,75 100%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Beton niekonstrukcjny pod pundament w osi 1 m3 7 7 100%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Wymiana gruntu P1 m3 7 10 143%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Zbrojenie fundamentu P2 kg 7799 7799 100%  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Beton fundamentu P2 m3 31 62 200% Dodatkowo wykonano beton fundamentu P1
II MD/PZDs-17/DK61/6 Zbrojenie fundamentu P1 kg 4843,5 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-17/DK61/6 Zbrojenie korpusu P1 P2 kg 2372 NIEPLANOWANE  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Beton fundamentu w osi 1 m3 40 40 100%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Zbrojenie fundamentu P1 P2 kg 5431,3 5431,3 100%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Beton fundamentu P2 m3 40 40 100%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Zbrojenie korpusu P1 P2 m3 3506 3506 100%  
II MD/PZDs-19/DK61/6 Beton korpusu P1 m3 12 23,3 194% Dodatkowo wykonano beton korpusu P2
III WS-33/S61/6 Wykonanie wykopu P1 P2 m3 757,1 370 49% Wykonano tylko wykop pod podporą P1
III WS-33/S61/6 Wymiana gruntu P1 P2 m3 360,45 60 17% Wykonano 1 warstwę w osi P1
I PZDs-16/DK61/6 zbrojenie korpusu P1 kg 2161,6 NIEPLANOWANE  

ROBOTY BRANŻOWE

S61 2+250 – 3+200 przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 kpl 0,1 0,1 100%  
S61 2+270 przebudowa kolizji teletechnicznej T-6 (przewiert) kpl 0,3 0,2 67%  
S61 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej T-21 kpl 0,5 0,5 100%  
S62 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej  T-22 kpl 0,5 0,5 100%  
S63 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej T-23 kpl 0,5 0,5 100%  
S64 15+830 – 16+400 przebudowa kolizji teletechnicznej T-24 kpl 0,5 0,5 100%  
S61 10+233 – 10+280 przebudowa kolizji wodociągowej W-4 kpl 0,4 0,42 105%  
S61 15+437 przebudowa kolizji wodociągowej W-7 (montaż żeliwa) kpl 0,1 0,1 100%  

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/