S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

Aktualności

środa 08/07/2020

Rada Budowy nr 32

Czytaj dalej >
poniedziałek 05/08/2019

Lipiec 2019

W lipcu wykonywane były następujące prace projektowe:
BRANŻA DROGOWA:
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia kolejnych rewizji.
• Przekazanie STWiORB do opinii Wydziału Technologii Zamawiającego (po zatwierdzeniu przez Inżyniera).
• Odpowiedź na uwagi Inżyniera do Tomu 1 oraz Tomu 2. Przekazanie rewizji 04 do zatwierdzenia (w tym aktualizacji opracowania).
• Aktualizacja materiałów na ZOPI PW.
• Analiza uwag Zarządcy Ruchu do PSOR.
BRANŻA MOSTOWA:
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia kolejnych rewizji.
• Przekazanie STWiORB do opinii Wydziału Technologii Zamawiającego (po zatwierdzeniu przez Inżyniera).
• Przekazanie aktualizacji obiektów PZDd-24 oraz PZDd-16 w związku
z postanowieniem RDOŚ.
• Analiza uwag Inżyniera zgłoszonych do aktualizacji obiektów PZDd-24 oraz
PZDd-16.
• Aktualizacja materiałów na ZOPI PW.
POZOSTAŁE BRANŻE:
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia kolejnych rewizji.
• Przekazanie STWiORB do opinii Wydziału Technologii Zamawiającego (po zatwierdzeniu przez Inżyniera).
• Aktualizacja KSZR po uwagach Zamawiającego – przekazanie do zatwierdzenia.
• Aktualizacja materiałów na ZOPI PW.
• Aktualizacja Tomu 4.1. (rewizja 02) wraz z przekazaniem do Inżyniera i Zamawiającego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/