S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

wtorek 04/06/2019

Maj 2019

W maju wykonywane były następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:
• Przekazanie poprawionych Projektów Wykonawczych (Tom 1, 2) do zatwierdzenia Inżyniera
– rew. 03.
• Prace nad STWiORB – przekazanie kolejnych części do zatwierdzenia Inżyniera. Przekazanie części STWiORB do opinii Wydziału Technologii Zamawiającego (po zatwierdzeniu przez Inżyniera).
• Prace nad PSOR – analiza i wprowadzenie uwag Zarządcy Ruchu. Przekazanie do zatwierdzenia.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

BRANŻA MOSTOWA:
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia rewizji 01.

POZOSTAŁE BRANŻE:
• Przekazanie poprawionych Projektów Wykonawczych (Tom 7) do zatwierdzenia Inżyniera – rew. 03.
• Prace nad STWiORB po uwagach Inżyniera. Analiza, wprowadzenie uwag
i przygotowanie odpowiedzi. Przekazanie do zatwierdzenia rewizji 01.
• Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/