S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

Aktualności

poniedziałek 15/07/2019

Rada Budowy nr 20

Czytaj dalej >
poniedziałek 10/06/2019

Rada Budowy nr 19

Czytaj dalej >
czwartek 09/05/2019

Rada Budowy nr 18

Czytaj dalej >
poniedziałek 04/02/2019

Styczeń 2019

W miesiącu styczniu wykonywane były następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:

 • Analiza i wprowadzenie uwag IK do przekazanych PW.
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych PW.
 • Spotkanie z Inżynierem i weryfikatorami w sprawie omówienia zgłoszonych uwag do PW – 16.01.2019r.
 • Analiza i wprowadzenie uwag IK do przekazanych STWiORB.
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
 • Prace nad przedmiarami robót.
 • Analiza i wprowadzenie uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 • Aktualizacja PDR na etapie Projektu Wykonawczego.

BRANŻA MOSTOWA:

 • Analiza i wprowadzenie uwag IK do przekazanych PW.
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych PW.
 • Spotkanie z Inżynierem i weryfikatorami w sprawie omówienia zgłoszonych uwag do PW – 16.01.2019r.
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
 • Prace nad przedmiarami robót.

POZOSTAŁE BRANŻE:

 • Analiza i wprowadzenie uwag IK do przekazanych PW branżowych.
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych PW branżowych.
 • Spotkanie z Inżynierem i weryfikatorami w sprawie omówienia zgłoszonych uwag do PW – 16.01.2019r.
 • Przekazanie do zaopiniowania WITD w Białymstoku scenariuszy SZR dla preselekcji wagowej.
 • Przekazane do uzgodnienia PGE sposobu pomiarów energii elektrycznej na MOP po uwagach (aktualizacja rozdziału energii na MOP)
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
 • Prace nad przedmiarami robót.
 • Prace nad SZR.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A
Kolonia-Koplany 29
16-061 Juchnowiec Kościelny


BUDIMEX S.A
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/