S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

Aktualności

poniedziałek 15/07/2019

Rada Budowy nr 20

Czytaj dalej >
poniedziałek 10/06/2019

Rada Budowy nr 19

Czytaj dalej >
czwartek 09/05/2019

Rada Budowy nr 18

Czytaj dalej >
środa 02/01/2019

Grudzień 2018

W miesiącu grudniu wykonywane były następujące prace projektowe:

BRANŻA DROGOWA:

 • Przekazanie Projektu Wykonawczego –  Tom 2 Branża drogowa do weryfikacji Inżyniera.
 • Przekazanie Projektu Wykonawczego –  Tom 1 Plansza zbiorcza (wraz z tyczeniem) do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
 • Prace nad przedmiarami robót.
 • Analiza i wprowadzenie uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 • Aktualizacja PDR na etapie Projektu Wykonawczego.

BRANŻA MOSTOWA:

 • Przekazanie Projektu Wykonawczego –  Tom 3 Branża obiekty inżynierskie do weryfikacji Inżyniera.
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
 • Prace nad przedmiarami robót.

POZOSTAŁE BRANŻE:

 • Przekazanie Projektu Wykonawczego w zakresie poszczególnych branż do weryfikacji Inżyniera
 • Prace nad STWiORB – kontynuacja prac.
 • Prace nad przedmiarami robót.
 • Prace nad SZR.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A
Kolonia-Koplany 29
16-061 Juchnowiec Kościelny


BUDIMEX S.A
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/