Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
środa 10/04/2019

01.04.2019-07.04.2019

W okresie sprawozdawczym wykonawca pracował nad:

  • STWiORB – prace nad kolejna częścią specyfikacji. Przygotowaniem Odpowiedzi na uwagi Zamawiającego do DM.00.00.00 oraz uwagi Inżyniera do D.01.01.01., D.02.01.01., D.02.01.01.A., D.02.03.01,
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego,
  • Przygotowanie materiałów na ZOPI – PW.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 1. Plansza zbiorcza uzbrojenie terenu – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag – przekazanie do Inżyniera.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 2. Branża drogowa – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag – przekazanie do Inżyniera.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 3. Obiekty inżynierskie – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag – przekazanie do Inżyniera.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 7. Branża elektroenergetyczna – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag – przekazanie do Inżyniera.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 9.3. Stateczność  skarp – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag – przekazanie do Inżyniera.
  • Przygotowaniem materiałów związanych z wyceną Polecenia nr 1 (zmiana KR6 na KR7) oraz rampą na Obwodnicy Stawisk.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/