Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 15/07/2019

01.07.2019-07.07.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Przygotowaniem materiałów na ZOPI – PW.
  • STWiORB  – Analiza i wprowadzenie uwag IK do STWiORB. Przekazanie kolejnych rewizji STWiORB po uwagach Inżyniera.
  • Analiza uwag Inżyniera do Tomu 1 oraz Tomu 2. Przekazanie rewizji 04 do Inżyniera.
  • Przekazanie tomu 4.1. Zbiorniki (rewizja 02) po uwagach Zamawiającego.
  • Przekazanie KRSZ (rewizja 03) po uwagach Zamawiającego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/