Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
środa 11/09/2019

02.09.2019-08.09.2019

0Dnia 03.09.2019 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy Robót plac budowy, który niezwłocznie rozpoczął prace przygotowawcze geodezyjne, obliczeniowo – kameralne, nadzór przyrodniczy oraz nadzór saperski na długości całego odcinka.
Przeprowadzono szereg robót drogowych, w tym rozbiórkę ogrodzeń (DK61), wycinka drzew i krzewów, zabezpiecznie drzew na okres wykonywania robót (S61). Jednocześnie wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu: związanych z wycinką drzew w pasie drogowym na odcinkach: DP 1828B, DK-61 184+600-185+100 (istniejący km), DK-61 186+000-186+450 (istniejący km).
Podjęto prace przygotowawcze przy obiektach inżynierskich: P/PZM-7/DK61/6, PZDs-16/DK61/6, WD-18/S61/6, MD/PZDs-17/DK61/6 oraz MD/PZDs-19/DK61/6.
Na całym odcinku rozpoczęto również roboty przygotowawcze branży sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/