S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

poniedziałek 10/06/2019

03.06.2019-09.06.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Przygotowaniem materiałów na posiedzenie ZOPI – PW.
  • STWiORB – Analiza i wprowadzenie uwag IK do STWiORB. Przekazanie STWiORB.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/