Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 05/03/2019

04.03.2019-10.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji.
 • Aktualizacja PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
 • Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.
 • Korektą i przygotowaniem materiałów do uzgodnienia z PGE Dystrybucja przebudów sieci niskiego i średniego napięcia.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 1. Plansza zbiorcza uzbrojenie terenu – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 2. Branża drogowa – rew. 01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 3. Obiekty inżynierskie – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 5.1. Kanalizacja deszczowa – rew. 01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 7. Branża elektroenergetyczna – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 10. Obiekty na MOP – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 11. Urządzenia Ochrony Środowiska – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 12.- rew.01. Zieleń. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi. Wprowadzenie uwag.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 9.3. – rew.01. Stateczności skarp. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/