Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
środa 15/05/2019

05.05.2019-12.05.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Aktualizacja PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Przygotowaniem materiałów na ZOPI – PW.
  • STWiORB – Analiza i wprowadzenie uwag Inżyniera do STWiORB. Przekazanie kolejnych STWiORB.
  • Analizą, przygotowaniem odpowiedzi i wprowadzeniem uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego rewizja 02 w zakresie Tomu 1, 2,7.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/