Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 13/08/2019

05.08.2019-11.08.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Przygotowaniem materiałów na ZOPI -PW,
  • STWiORB – Analiza i wprowadzenie uwag IK do STWiORB. Przekazanie STWiORB po uwagach Inżyniera.
  •  STWiORB – Analiza i wprowadzenie uwag GDDKiA do STWiORB. 
  • Analiza uwag Inżyniera do obiektów inżynierskich: PZDd-16, PZDd-24.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/