Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
niedziela 10/02/2019

11.02.2019-17.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji.
  •  STWiORB -prace nad wprowadzaniem uwag IK – przygotowanie rew.01.
  • Przekazano do weryfikacji/zatwierdzenia DM.00.00.00 -rew. 01.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  •  Przekazaniem Projektu Wykonawczego – rew. 01 do zatwierdzenia Inżyniera. Przekazano do weryfikacji/zatwierdzenia Tom 9.3 – stateczność.
  • Przygotowanie materiałów na ZOPI -PW.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/