S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

Aktualności

poniedziałek 15/07/2019

Rada Budowy nr 20

Czytaj dalej >
poniedziałek 10/06/2019

Rada Budowy nr 19

Czytaj dalej >
czwartek 09/05/2019

Rada Budowy nr 18

Czytaj dalej >
poniedziałek 14/01/2019

14.01.2019-20.01.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji.
  • Analizą i wprowadzaniem uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
  • Projektem SZR.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Analizą uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego. Wprowadzanie uwag i przygotowanie odpowiedzi.
  • W dniu 14.01.2019 r. przekazano do Inżyniera w wersji elektronicznej odpowiedzi na uwagi do Projektu Wykonawczego.
  • W dniu 16.01.2019 r. odbyło się spotkanie z Inżynierem oraz weryfikatorami poszczególnych branż w celu omówienia uwag do Projektu Wykonawczego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A
Kolonia-Koplany 29
16-061 Juchnowiec Kościelny


BUDIMEX S.A
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/