Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 23/04/2019

15.04.2019-21.04.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • STWiORB – prace nad kolejna częścią specyfikacji.  Analiza uwag Inżyniera do STWiORB branżowych (rew.00) oraz drogowych (rew.01).
  • Aktualizacją Planu Działań Ratowniczych na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Przygotowaniem materiałów na ZOPI -PW.
  • Przygotowaniem odpowiedzi na wezwanie RDOŚ w zakresie RPOOŚ.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/