Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 18/02/2019

18.02.2019-24.02.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji.
  • Aktualizacją PDR na etapie projektu Wykonawczego.
  • Przygotowaniem materiałów na ZOPI PW.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 7.Branża elektroenergetyczna. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
  • Korekta i przygotowanie materiałów do uzgodnienia z PGE Dystrybucja przebudów sieci niskiego i średniego napięcia.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/