S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

Aktualności

poniedziałek 15/07/2019

Rada Budowy nr 20

Czytaj dalej >
poniedziałek 10/06/2019

Rada Budowy nr 19

Czytaj dalej >
czwartek 09/05/2019

Rada Budowy nr 18

Czytaj dalej >
wtorek 26/03/2019

18.03.2019-24.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • STWiORB – prace na kolejna częścią specyfikacji.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Przygotowaniem materiałów na ZOPI- PW.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 1. Plansza zbiorcza uzbrojenie terenu – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi – wprowadzanie uwag.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 2. Branża drogowa – rew, 01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi – wprowadzanie uwag. Analiza uwag Zamawiającego do branży drogowej przekazanych za pismem IK/TPF/S61-SS/1.1/SM/454  z dnia 18.03.2019 r.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 3. Obiekty Inżynierskie – rew. 01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi -wprowadzanie uwag.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 7. Branża elektroenergetyczna – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi – wprowadzanie uwag.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 9.3. Stateczność skarp – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi – wprowadzanie uwag.
  • Przygotowanie materiałów związanych ze zmianą na rampie dla Obwodnicy Stawisk – pismo Inżyniera IK/TPF/S61-SS/1.3/433  z dnia 14.03.2019 r.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A
Kolonia-Koplany 29
16-061 Juchnowiec Kościelny


BUDIMEX S.A
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/