S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

Aktualności

środa 08/07/2020

Rada Budowy nr 32

Czytaj dalej >
wtorek 26/03/2019

18.03.2019-24.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • STWiORB – prace na kolejna częścią specyfikacji.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Przygotowaniem materiałów na ZOPI- PW.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 1. Plansza zbiorcza uzbrojenie terenu – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi – wprowadzanie uwag.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 2. Branża drogowa – rew, 01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi – wprowadzanie uwag. Analiza uwag Zamawiającego do branży drogowej przekazanych za pismem IK/TPF/S61-SS/1.1/SM/454  z dnia 18.03.2019 r.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 3. Obiekty Inżynierskie – rew. 01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi -wprowadzanie uwag.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 7. Branża elektroenergetyczna – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi – wprowadzanie uwag.
  • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 9.3. Stateczność skarp – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi – wprowadzanie uwag.
  • Przygotowanie materiałów związanych ze zmianą na rampie dla Obwodnicy Stawisk – pismo Inżyniera IK/TPF/S61-SS/1.3/433  z dnia 14.03.2019 r.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/