Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
środa 28/08/2019

19.08.2019-25.08.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
• Przygotowaniem materiałów na ZOPI PW,
• STWiORB – Analiza i wprowadzenie uwag IK do STWiORB. Przekazanie STWiORB po uwagach Inżyniera,
• STWiORB – Analiza i wprowadzenie uwag GDDKiA do STWiORB.
• Opisem stanu nieruchomości
• Przygotowaniem i przekazaniem (23.08.2019r.) do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia na Rzecz Wszystkich Istot.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/