S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

wtorek 28/05/2019

20.05.2019-26.05.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Aktualizacją Programu Prac Projektowych (rewizja 05) po uwagach Inżyniera.
  • Przygotowaniem materiałów na ZOPI – PW.
  • STWiORB – analiza i wprowadzenie uwag Inżyniera do STWiORB. Przekazanie STWiORB (po uwagach).
  • Przekazaniem Projektu Wykonawczego po uwagach: Tom 1, 2, 7 do zatwierdzenia Inżyniera (rewizja 03).
  • Przekazaniem PSOR do zatwierdzenia Zarządcy ruchu.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/