Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 29/04/2019

22.04.2019-28.04.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • STWiORB-prace nad kolejną częścią specyfikacji. Analiza uwag Inżyniera do STWiORB branżowych (rew.00) oraz drogowych (rew.01). Przekazanie kolejnych STWiORB do weryfikacji i zatwierdzenia Inżyniera.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Przygotowanie materiałów na ZOPI-PW.
  • Przygotowaniem odpowiedzi na wezwanie RDOŚ w zakresie RPOOŚ. Wyjaśnienia 2D6X/H/RK/818/2019 z dnia 23.04.2019 r.
  • Analizą i przygotowaniem odpowiedzi na uwagi Inżyniera do Projektu Wykonawczego rewizja 02 w zakresie Tomu 1, Tomu 2, Tomu 7.
  • Korektą przedmiarów dla Polecenia Zmiany nr 1, a także dla przechyłki na rampie dla Obwodnicy Stawisk.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/