S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

Aktualności

poniedziałek 15/07/2019

Rada Budowy nr 20

Czytaj dalej >
poniedziałek 10/06/2019

Rada Budowy nr 19

Czytaj dalej >
czwartek 09/05/2019

Rada Budowy nr 18

Czytaj dalej >
środa 27/02/2019

25.02.2019-03.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • STWiORB-prace nad kolejną częścią specyfikacji.
 • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
 • Przygotowaniem materiałów na ZOPI -PW.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 1. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 2. Branża drogowa – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 3. Obiekty inżynierskie – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 5.1. Kanalizacja deszczowa – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 7. Branża elektroenergetyczna – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 10. Obiekty na MOP – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 11. Urządzenia Ochrony Środowiska – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Analizą uwag Inżyniera do Tomu 12. Zieleń – rew.01. Przygotowanie odpowiedzi na uwagi.
 • Korektą i przygotowaniem materiałów do uzgodnienia z PGE Dystrybucja przebudów sieci niskiego i średniego napięcia uzgodnienia materiałów w wersji elektronicznej.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A
Kolonia-Koplany 29
16-061 Juchnowiec Kościelny


BUDIMEX S.A
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/