Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
poniedziałek 05/08/2019

29.07.2019-04.08.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Przygotowanie materiałów na ZOPI PW.
  • STWiORB – Analiza i wprowadzenie uwag IK do STWiORB. Przekazanie STWiORB po uwagach Inżyniera.
  • STWiORB – Analiza i wprowadzanie uwag GDDKiA do STWiORB.
  • Analiza uwag Inżyniera do obiektów inżynierskich: PZDd-16, PZDd-24.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 Choroszcz



BUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/