Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
środa 11/07/2018

02.07.2018-08.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad :
• Finalizacją prac związanych z korektą po uwagach Inżyniera i Zamawiającego.
• Finalizacją prac związanych z korektą PDR, PSOR, KSZR po uwagach Inżyniera
i Zamawiającego.
• Finalizacja prac związanych z korektą Koncepcji MOP po uwagach Inżyniera i Zamawiającego.
• Dokumentacją podziałową.
• Wnioskiem o ZRID.
• Wprowadzeniem uwag Zamawiającego i Inżyniera do Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
• Przygotowaniem PB do zatwierdzenia Inżyniera.
• Przygotowaniem materiałów na ZOPI.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/