S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

Aktualności

poniedziałek 15/07/2019

Rada Budowy nr 20

Czytaj dalej >
poniedziałek 10/06/2019

Rada Budowy nr 19

Czytaj dalej >
czwartek 09/05/2019

Rada Budowy nr 18

Czytaj dalej >
środa 11/07/2018

02.07.2018-08.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad :
• Finalizacją prac związanych z korektą po uwagach Inżyniera i Zamawiającego.
• Finalizacją prac związanych z korektą PDR, PSOR, KSZR po uwagach Inżyniera
i Zamawiającego.
• Finalizacja prac związanych z korektą Koncepcji MOP po uwagach Inżyniera i Zamawiającego.
• Dokumentacją podziałową.
• Wnioskiem o ZRID.
• Wprowadzeniem uwag Zamawiającego i Inżyniera do Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
• Przygotowaniem PB do zatwierdzenia Inżyniera.
• Przygotowaniem materiałów na ZOPI.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A
Kolonia-Koplany 29
16-061 Juchnowiec Kościelny


BUDIMEX S.A
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/