S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

Aktualności

czwartek 08/04/2021

Rada Budowy nr 41.

Czytaj dalej >
czwartek 13/09/2018

03.09.2018-09.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, poprzecznych trasy głównej.
  • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, poprzecznych węzła oraz dróg poprzecznych.
  • Projektem Wykonawczym w zakresie planów warstwowych.
  • Rozpoczęcia prac nad STWiORB.
  • Rysunkami zbrojeniowymi obiektów.
  • Projektem Wykonawczym posadowień obiektów inżynierskich.
  • Projektami Wykonawczymi przebudów branżowych.
  • Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego.
  • Przygotowaniem materiałów do PGE Wody Polskie w zakresie wyjaśnień do złożonego Wniosku o Pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzeń i regulację wód.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/