S61 Stawiski – Szczuczyn

/Wartość całkowita kontraktu

342 134 196,09 zł

Aktualności

poniedziałek 15/07/2019

Rada Budowy nr 20

Czytaj dalej >
poniedziałek 10/06/2019

Rada Budowy nr 19

Czytaj dalej >
czwartek 09/05/2019

Rada Budowy nr 18

Czytaj dalej >
wtorek 13/11/2018

05.11.2018-11.11.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Katalogiem szczegółów drogowych – kontynuacja prac, wprowadzanie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji.
 • Rysunkami zbrojeniowymi obiektów inżynierskich – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektami Wykonawczymi posadowień obiektów inżynierskich – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Katalogiem elementów powtarzalnych (KEP) dla branży mostowej – kontynuacja prac, wprowadzaniem uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektami Wykonawczymi przebudów branżowych – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektami Wykonawczymi odwodnienia (kanalizacji deszczowej, sanitarna i zbiorniki) – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektami Wykonawczymi nasadzeń zieleni – kontynuacja prac, wprowadzeniem uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienia podłoża, stateczność skarp – modelowanie i obliczenia) – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Przekazaniem do zatwierdzenia Zarządcy Ruchu – PSOR rew.04.
 • Przekazaniem do uzgodnienia materiałów związanych z lokalizacją SCPR.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A
Kolonia-Koplany 29
16-061 Juchnowiec Kościelny


BUDIMEX S.A
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Księcia Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/