Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
środa 17/10/2018

08.10.2018-14.10.2018

W okresie sprawozdawczym wykonawca pracował nad:

 • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych trasy głównej – weryfikacja wewnętrzna.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych węzła oraz dróg poprzecznych – weryfikacja wewnętrzna.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych,  przekrojów poprzecznych dróg dojazdowych – weryfikacja wewnętrzna.
 • Katalogiem szczegółów drogowych – kontynuacja prac.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie planów warstwicowych – weryfikacja wewnętrzna.
 • STWiORB – weryfikacja wewnętrzna (część pierwsza specyfikacji).
 • Rysunkami zbrojeniowymi obiektów – kontynuacji prac.
 • Katalogiem elementów powtarzalnych (KEP) dla branży mostowej – kontynuacja prac.
 • Projektami Wykonawczymi przebudów branżowych – kontynuacja prac.
 • Projektami Wykonawczymi odwodnienia (kanalizacja deszczowa, sanitarna i zbiorniki) – wewnętrzna weryfikacja.
 • Projektami Wykonawczymi nasadzeń zieleni – kontynuacja prac.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienia podłoża, stateczności skarp – modelowanie i obliczenia) – weryfikacja wewnętrzna.
 • Projektem  Stałej Organizacji Ruchu – wprowadzenie uwag Zarządcy drogi.
 • Analizą uwag Inżyniera i Zamawiającego do KRSZ rewizja 02.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/