Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 17/07/2018

09.07.2018-15.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
• Finalizacją prac związanych z korektą Projektu Budowalnego po uwagach Inżyniera i Zamawiającego. Złożenie PB rewizja 01 do zatwierdzenia Inżyniera– 13.07.2018 r.
• Finalizacją prac związanych z korektą Projektu Stałej Organizacji Ruchu po uwagach Inżyniera i Zamawiającego. Złożenie PSOR rewizja 01 do zatwierdzenia Inżyniera– 13.07.2018 r.
• Finalizacją prac związanych z korektą KSZR po uwagach Inżyniera i Zamawiającego. Złożenie KSZR rewizja 01 do zatwierdzenia Inżyniera– 13.07.2018 r.
• Dokumentacją podziałową.
• Wnioskiem o ZRID.
• Wprowadzaniem uwag Zamawiającego i Inżyniera do Raportu Ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko.
• Przygotowaniem materiałów na ZOPI. Materiały złożone 13.07.2018 r. z wnioskiem o wyznaczenie terminu posiedzenia ZOPI.
• Przygotowaniem materiałów dla Zamawiającego i Inżyniera związanych ze zmianą niwelety na odcinku Obwodnicy Stawisk (km 5+436.82-km 5+932.40 – brak wymagania przepisami istniejącego pochylenia ukośnego).

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/