Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
środa 19/09/2018

10.09.2018-16.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych trasy głównej – kontynuacji prac.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych węzła oraz dróg poprzecznych – kontynuacja prac.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie planów warstwicowych – kontynuacja prac.
 • STWiORB – kontynuacja prac.
 • Rysunkami zbrojeniowymi obiektów – kontynuacja prac.
 • Projektem Wykonawczym posadowień obiektów inżynierskich – kontynuacja prac.
 • Projektami Wykonawczymi przebudów branżowych – kontynuacja prac.
 • Przygotowaniem materiałów do uzgodnienia z PGE (przebudowy) – kontynuacja prac.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienie podłoża, stateczność skarp – modelowanie i obliczenia) – kontynuacja prac.
 • Koncepcją Zagospodarowania MOP Zabiele (dla rozbudowy do kategorii II i III) – wprowadzenie uwag Inżyniera.
 • Projektem Stałej Organizacji Ruchu – wprowadzenie uwag Zarządcy drogi.
 • Przygotowaniem materiałów dla Zamawiającego, związanych z rampą na Obwodnicy Stawisk.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/