Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 18/12/2018

10.12.2018-16.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Przekazaniem PW do przeglądu i zatwierdzenia Inżyniera ( Tom 3.14, Tom 3.18, Tom 4.2).
  • STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji po uwagach Inżyniera.
  • Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (Tom 9.3. Stateczność skarp).
  • Analizą i wprowadzeniem uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
  • Przekazaniem układów pomiarowych na MOP do uzgodnień z Gestorem.
  • Projektem SZR.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/