Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
czwartek 26/07/2018

16.07.2018-22.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Dokumentacją podziałową.
  • Wnioskiem o ZRID.
  • Wprowadzaniem uwag Zamawiającego i Inżyniera do Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
  • Analizą otrzymanych opinii w trybie ZRID.
  • Przygotowaniem materiałów do uzgodnienia układów pomiarowych z Zamawiającym wraz z ich przekazaniem.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/