Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 25/09/2018

17.09.2018-23.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych trasy głównej – kontynuacja prac.
  • Projektem Wykonawczym w zakresie przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych węzła oraz dróg poprzecznych – kontynuacja prac.
  • Projektem Wykonawczym w zakresie planów warstwicowych – kontynuacja prac.
  • STWiORB – kontynuacja prac.
  • Rysunkami zbrojeniowymi obiektów – kontynuacja prac.
  • Projektem Wykonawczym posadowień obiektów inżynierskich – kontynuacja prac.
  • Przygotowaniem materiałów do uzgodnienia z PGE (przebudowy).
  • Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienie podłoża, stateczności skarp – modelowanie i obliczenia) – kontynuacja prac.
  • Projektem Stałej Organizacji Ruchu – wprowadzenie uwag Zarządcy drogi.
  • Przygotowaniem wyjaśnień w związku z wezwaniem Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wniosku ZRID.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/