S61 Stawiski – Szczuczyn

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

15.11.2019r.

/Wartość całkowita projektu

3 088 071 971,29 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

1 925 729 976,23 PLN

/Wartość Umowy z
Wykonawcą Kontraktu

366 083 589,82 PLN

Aktualności

środa 12/08/2020

Rada Budowy nr 33

Czytaj dalej >
czwartek 27/12/2018

17.12.2018-23.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Przekazaniem Projektu Wykonawczego do przeglądu i zatwierdzenia Inżyniera (Tom 9.3,Tom 7).
  • STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji po uwagach Inżyniera.
  • Analizą i wprowadzeniem uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
  • Projektowaniem SZR.
  • Aktualizacją PDR na etapie Projektu Wykonawczego.
  • Przygotowaniem wykazu zmian Projektu Wykonawczego w stosunku do Projektu Budowlanego wraz z przekazaniem do Inżyniera.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/