Aktualności

niedziela 05/12/2021

Rada Techniczna nr 83.

Czytaj dalej >
wtorek 27/11/2018

19.11.2018-25.11.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Katalogiem szczegółów drogowych – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • STWiORB – prace nad kolejną częścią specyfikacji po uwagach Inżyniera.
 • Rysunkami zbrojeniowymi obiektów – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektem Wykonawczym posadowień obiektów inżynierskich – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Katalogiem elementów powtarzalnych (KEP) dla branży mostowej – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektami Wykonawczymi przebudów branżowych – kontynuacja prac, wprowadzanie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektami Wykonawczymi odwodnienia (kanalizacja deszczowa, sanitarna i zbiorniki) – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektami Wykonawczymi nasadzeń zieleni – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Projektem Wykonawczym w zakresie projektu geotechnicznego (wzmocnienie podłoża, stateczności skarp – modelowanie i obliczenia) – kontynuacja prac, wprowadzenie uwag weryfikacji wewnętrznej.
 • Przygotowaniem poszczególnych tomów PW do przekazania do weryfikacji Inżyniera.
 • Analizą uwag Zarządcy ruchu do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Biuro Bodowy Budimex [S61]
Kontrakt 2D6X
ul. Warszawska 27
16-070 ChoroszczBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Ks. Janusza I 3
18-400 Łomża

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/