Aktualności

czwartek 09/09/2021

Rada Budowy nr 46.

Czytaj dalej >
poniedziałek 14/05/2018

23.04.2018–29.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Kontynuacją Inwentaryzacji przyrodniczych (rozpoczęcie zgłoszone w dniu 11.07.2017r.)
• Wprowadzeniem korekt oraz uwag Inżyniera do Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. W dniu 24.04.2018r. odbyło się spotkanie robocze z weryfikatorem gdzie omówiono wszystkie uwagi i odpowiedzi Wykonawcy.
• Planem Działań Ratowniczych – wystąpiono o opinie do LPR, Straży i Policji dla etapu PB. W dniu 25.04.2018r. Wykonawca złożył wniosek o nr 5 (2D6X/C/RK/230/2018) o przegląd / zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy
• Docelową Koncepcją MOP Zabiele Wschód i Zabiele Zachód – w dniu 25.04.2018r. Wykonawca złożył wniosek o nr 6 (2D6X/C/RK/231/2018) o przegląd / zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy
• Analizą otrzymanych warunków i uzgodnień wraz z przygotowaniem opinii co do ich zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami prawa
• Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko – część opisowa.
• Operatami wodnoprawnymi – zebranie danych od poszczególnych branż do operatów wodnoprawnych
• Częścią opisową Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej
• Analizą uwag Inżyniera zgłoszonych do PSOR oraz KSZR
• Materiałami do opinii w trybie ZRID
• Przygotowaniem materiałów na Naradę Koordynacyjną (ZUDP)

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
Świdry – Dobrzyce 40
18- 507 GrabowoBUDIMEX S.A
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.com.pl

/Nadzór inwestorski:

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Kossaka 14
18-520 Stawiski

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/